Radioamatørprøver afholdt af EDR eller EDR’s lokalafdelinger.

Radioamatørprøver afholdt af EDR eller EDR’s lokalafdelinger.

Landsforeningen af Eksperimenterende Danske Radioamatører EDR eller en lokalafdeling under EDR kan ifølge reglerne om afholdelse af radioamatørprøver afholde skriftlige radioamatørprøver. Alle har adgang til at aflægge prøve uanset medlemskab af EDR eller ej.
Ønsker EDR eller en lokalafdeling under EDR at afholde en skriftlig radioamatørprøve gælder følgende retningslinier:

EDR eller lokalafdelingen anmelder en prøvedato, afholdelsessted og oplysninger om en kontaktperson til IT- og Telestyrelsen senest 5 uger før prøveafholdelsen.

IT- og Telestyrelsen sætter oplysningerne om prøvens afholdelse på styrelsens hjemmeside.

Tilmelding til prøve sker direkte til IT- og Telestyrelsen.

IT- og Telestyrelsen sender indkaldelsesbreve til prøvedeltagerne i god tid inden prøveafholdelsen.

IT- og Telestyrelsen opkræver gebyret for prøven. Betalingen skal ske til IT- og Telestyrelsen og kan ikke betales ved selve prøveafholdelsen.

IT- og Telestyrelsen sender umiddelbart inden prøveafholdelsen en deltagerliste og det nødvendige antal prøvesæt til EDR’s kontaktperson.

EDR eller lokalafdelingen, der står for prøveafholdelsen, er ansvarlig for at reglerne for afholdelse af skriftlige prøver overholdes herunder reglerne i § 14 i bekendtgørelsen*.

Opgavesættet kan udleveres til prøvedeltagerne efter prøven er afholdt. Svarskemaer skal indsamles og sendes til IT- og Telestyrelsen hurtigst muligt efter prøveafholdelsen.

IT- og Telestyrelsen retter prøverne og meddeler resultatet direkte til den enkelte prøvedeltager.
*Bekendtgørelse nr. 1119 af 27. november 2009 om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.