Sidste nyt

Stedet, hvor der er plads til hygge, og en teknisk snak.

Har du ikke allerede betalt kontingent for januar kvartal,
kan det det stadig nås.
Kontingentet : 250,00 pr. kvt.
Konto nummer reg.0650 konto 6505861068

Vy Bestyrelsen